ÇALIŞMA SAATLERİ AÇILIŞ: 07:45 - KAPANIŞ: 21:00

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ GİMAT ŞUBE

 

NEV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MAĞAZA İÇERİSİNDE VE DIŞINDA YER ALAN

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıylaNEV Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Mağazamıziçerisinde, giriş/çıkışkapılarında,dışcephesinde,yemekhanede, kapalı/açıkotoparklarda,güvenlikkulübesindevekatkoridorlarıhizmetalanındabulunantoplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla mağazagüvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktave kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Sözkonusukişiselveri,Kanunun5.maddesindeyeralanverisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerinegetirebilmesiiçinzorunluolmasıveilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, verisorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıhukuki sebebine dayanarak otomatik yollaişlenmektedir.

Sözkonusukişiselverilerhukukiuyuşmazlıklarıngiderilmesiveyailgilimevzuatıgereğitalephalindeadlimakamlarveyailgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesikapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna BaşvuruUsulveEsaslarıHakkındaTebliğe”göreNEV Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketininMacun Mahallesi,204 Cadde No: 74 / 5,6 A,B,C,D Yenimahalle / Ankara adresine yazılı olarak veya veri sorumlusu olarak tarafımıza daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta üzerindenkvkk@nevgross.com.tre-posta adresineiletebilirsiniz.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Not:Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ... 

Test

Form Gönderimi

Tamam